Bijzondere verhalen

De optimale match tussen kind en handbewogen rolstoel

In de pilotstudie OPTIMA kijken onderzoekers hoe zij de match tussen kind en handbewogen rolstoel kunnen verbeteren. De focus ligt op doelmatigheid van het huidige verstrekkingsproces vanuit het perspectief van kind en ouders, Wmo-adviseurs, rolstoelleveranciers en zorgprofessionals.

RevaMed weet hoe belangrijk het is dat iedere rolstoelgebruiker, zowel jong als oud, in een passende rolstoel zit. Hiermee vergroot je namelijk ieders bewegingsvrijheid en onafhankelijkheid. RevaMed steunt dan ook dit onderzoek volledig. Wij gingen in gesprek met Koen van Dijk en Wiek Dirks, beiden betrokken als onderzoeker bij het project OPTIMA.

Tekst: Mariken Schoenmakers // juni 2023

Kunnen jullie jezelf voorstellen? Wie zijn jullie en wat doen jullie?
Koen: “Ik ben Koen van Dijk, docent onderzoeker op de Hogeschool van Amsterdam, kinderergotherapeut, betrokken bij het Lectoraat Ergotherapie: Participatie en omgeving en betrokken als onderzoeker bij het project OPTIMA.”

Wiek: “Mijn naam is Wiek Dirks, docente op de Haagse Hogeschool, betrokken bij het lectoraat technologie voor inclusief bewegen en sport en ook betrokken als onderzoeker bij het project OPTIMA.“

Kunnen jullie kort iets vertellen over het onderzoek Optima?
Wiek: “In dit onderzoek kijken wij hoe de match tussen kind en handbewogen rolstoel kan worden verbeterd. Het is een vervolg op een eerder onderzoek uitgevoerd door Marleen Sol, post-doc onderzoeker Hogeschool Utrecht, over het nut van rolstoelvaardigheid”.

Koen: “In het OPTIMA onderzoek gaat het niet alleen over rolstoelvaardigheid, maar gaat het veel verder dan dat. Het gaat om mee kunnen doen in alles. Een betere match geeft het kind meer mogelijkheden om mee te doen in het dagelijks en maatschappelijke leven.”

Waarom zijn jullie begonnen met dit specifieke onderzoek?
Wiek: “Uit eerder onderzoek en ervaring blijkt dus dat kinderen vaak in niet-passende rolstoelen zitten. Waarom is dat zo? Waar heeft dat mee te maken? Vaak zijn de kinderrolstoelen veel te zwaar, zitten kinderen te hoog in de rolstoel, zijn ze niet op de groei aangepast. Dat gaf ons de aanleiding om een onderzoek te starten. We brengen in kaart op welk moment in het gehele verstrekkingsproces van aanvraag tot uitlevering het misgaat waardoor kinderen vaak in een niet-passende rolstoel terechtkomen.”

Van waaruit is deze vraag bij jullie terecht gekomen?
Wiek: “Marleen Sol is wel de trigger geweest voor ons om hier verder op in te gaan. We hebben op eigen initiatief het onderzoek opgestart en een subsidie aanvraag bij ZonMw gedaan. We overwegen ook al om een vervolgaanvraag te gaan doen want we willen de aanbevelingen uiteindelijk ook graag gaan uitproberen.”

Waarom is het belangrijk om dit onderzoek uit te voeren?
Koen: “Het doel van het onderzoek is om vanuit alle stakeholders te verkennen en vast te stellen welke factoren in het gehele verstrekkingsproces positieve en negatieve invloed hebben op de uiteindelijke match tussen kind en rolstoel. Daarnaast is ook vanuit de overheid reeds landelijk onderzoek gedaan, het monitor dienstverlening hulpmiddelen, een evaluatie over hoe hulpmiddelen worden ervaren in het gehele verstrekkingsproces op basis van het landelijk normenkader. En Ieder(in), een maatschappelijk organisatie die gaat over participatie doet ook haar evaluaties op dit onderwerp. Wij proberen met het OPTIMA onderzoek vanuit het verstrekkingsproces-model aanvulling en diepte te verkennen, met de focus op het kind.”

 

Welke aspecten zijn voor jullie belangrijk in dit onderzoek?
Koen: “Inzicht krijgen in de factoren die het proces van verstrekking van de rolstoel ingewikkeld maken. De resultaten van het totale onderzoek zetten we samen met betrokkenen uit het verstrekkingsproces om tot concrete en relevante verbeterpunten voor kinderen in een rolstoel. Kennis en expertise is een enorm belangrijk aspect vanuit alle partijen en daarnaast ook communicatie en samenwerken met alle betrokkenen. Maar het allerbelangrijkste is dat de gebruikers, de kinderen in dit geval, en hun ouders centraal blijven staan in het gehele verstrekkingsproces. Zij hebben uiteindelijk ook het meeste baat bij datgene wat wij aan het onderzoeken zijn.”

Wat zijn jullie eerste bevindingen?
Koen: “Onder andere dat er zoveel verschillende betrokkenen zijn op zoveel verschillende momenten in het gehele verstrekkingsproces, waarin ouders en kinderen gedurende het hele traject een aandeel hebben, wat het een heel complex proces maakt en dat daardoor ook heel lang duurt. Wat voor ouders en kinderen frustrerend werkt.”

Wiek: “Kinderen die snel volwassenen moeten worden doordat ze het gevoel hebben dat ze keihard voor zichzelf moeten vechten om in een juiste rolstoel te mogen zitten. Ouders zien het als een proces van achter de feiten aanlopen. Ook blijkt een rolstoel op de groei aanschaffen ongelofelijk lastig. Hoe om te gaan met groei in combinatie met het standaardpakket of toch maatwerk wordt als een lastige belemmering gezien.”

Wat willen jullie bereiken met het onderzoek?
Wiek: “We hopen uiteindelijk te bereiken dat het verstrekkingsproces verbeterd wordt en dat elk kind in een passende rolstoel zit, de optimale match tussen rolstoel en kind.”

Koen: “Maar daarnaast vooral ook de bekendmaking van het probleem wat er speelt. En dat men op de hoogte is dát het speelt. Wat we ook willen bereiken is dat het proces van samen beslissen over een hulpmiddel voor je kind, voor het meedoen van je kind in het dagelijkse leven, dat dat veel meer een proces van samen wordt ipv die onafhankelijke.”

Wat gaan jullie doen met de resultaten?
Koen: “Deze koppelen we terug naar de stakeholders. Uiteindelijk komt er een rapportage naar ZonMw. Maar we willen ook meer maatschappelijke publicaties doen over de impact van dit onderzoek op verschillende terreinen. En uiteindelijk misschien nog wel een wetenschappelijke publicatie.”

Gaat dit onderzoek wellicht opvolging krijgen voor andere hulpmiddelen?
Wiek: “We zijn aan het kijken of we misschien zoiets gelijkends kunnen opzetten voor sporthulpmiddelen. Maar dat zit nog in de oriëntatiefase.”

RevaMed is importeur in hoogwaardige hulpmiddelen. Met ons brede assortiment exclusieve merken bieden we meer dan de standaard. Heeft een cliënt maatwerk nodig, dan gaan we samen op zoek naar een oplossing. We luisteren, geven onafhankelijk advies en stemmen het hulpmiddel tot in detail af. Jou in beweging brengen. En daarmee jouw cliënten. Dat is ons doel.

RevaMed | Gewoon bijzonder

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

We houden je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen en rondom RevaMed. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief!