Bijzondere verhalen

Pionier van positieve verandering

Kees-Jan van der Klooster, de visionaire oprichter van K.J.Projects en het brein achter het WheelchairSkillsTeam, brengt niet alleen een schat aan ervaring als voormalig Paralympisch sporter met zich mee, maar ook een diepgewortelde missie. Zijn doel is niets minder dan het veranderen van de laaggespannen verwachtingen die de maatschappij koestert ten aanzien van mensen met een handicap.

Met onverminderde passie biedt Kees Jan rolstoeltrainingen aan, waarbij hij kinderen in een rolstoel aanmoedigt om hun eigen capaciteiten te ontdekken en te omarmen. Dit jaar slaat hij de handen ineen met partners zoals RevaMed om 3 Inspiratiedagen te organiseren. Tijdens deze bijzondere evenementen staat de wereld van kinderen in een rolstoel centraal, met speciale aandacht voor ouders en therapeuten.

In een exclusief gesprek met Kees-Jan delen we zijn inspirerende verhaal en ontdekken we de drijfveren achter zijn inzet voor positieve verandering.

Tekst: Mariken Schoenmakers // oktober 2023


Kan je iets meer vertellen over wie je bent en wat je doet?
“Mijn naam is Kees-Jan van der Klooster, en in 2001 ben ik verlamd geraakt als gevolg van een snowboardongeval, waardoor ik vanaf mijn middel geen mobiliteit meer had. Vanaf dat moment betrad ik de wereld van mensen met een handicap en werd ik geconfronteerd met persoonlijke ervaringen over hoe mensen met je omgaan, wat me diep raakte. Ik kon me namelijk niet identificeren met het beeld dat anderen hadden van hoe mijn leven eruit zou moeten zien.”

“Desondanks heb ik mijn eigen weg weer gevonden. Ik begon mijn leven opnieuw vorm te geven, hervatte mijn sportactiviteiten, en pakte mijn oude passies, wakeboarden en skiën, weer op, zij het nu zittend. Dit leidde tot een sportcarrière. Vanaf 2003 maakte ik deel uit van het Nederlands skiteam en begon ik een Paralympische skicarrière. Ik nam deel aan zitski-cross races tijdens de X-Games, waar ik in 2008 goud behaalde en in 2007 en 2009 brons won.”

Je hebt sinds 2008 een eigen stichting. K-J Projects, een onderneming die zich inzet voor een betere beeldvorming van mensen met een handicap.

Kun je daar iets meer over vertellen?
“Parallel aan mijn sportcarrière ben ik begonnen met het geven van voorlichting in het reguliere basisonderwijs en heb ik als begeleider deelgenomen aan jeugdsportweekenden voor kinderen met een handicap. Deze combinatie bracht mij het inzicht dat er veel misverstanden bestaan over het leven met een handicap. Naar mijn mening vormen deze misverstanden een obstakel voor een succesvolle integratie en een betere participatie van mensen met een beperking in de samenleving.”

“In 2008 heb ik mijn uitkeringen stopgezet en K.J. Projects opgericht. Met K.J. Projects verzorgde ik o.a. rolstoeltrainingen en presentaties, alles met de overtuiging dat mensen met een handicap meer potentie hebben en dat de perceptie hiervan moet worden bijgesteld.”

Op welke manier probeer je de impact te vergroten rondom een betere beeldvorming?
“In simpele termen kan het onderscheid gemaakt worden tussen ‘mensen met een handicap’ en ‘de gehandicapte mens’. Vaak past de gehandicapte mens zich aan aan de verwachtingen van de omgeving, waarbij zij een deel van hun eigen identiteit opofferen en zichzelf tekort doen. Tijdens onze trainingen ontvangen we regelmatig feedback waaruit blijkt dat deelnemers het gevoel hebben hun leven terug te hebben en zich weer volwaardig mens voelen. Dit ervaar ik als de sleutel en motivatie om mij hiervoor in te blijven zetten.”

“Door ervoor te zorgen dat meer mensen met een handicap actief deelnemen aan de samenleving en hun plek innemen, in plaats van zich te positioneren als slachtoffer van hun beperking, kunnen we het heersende beeld transformeren. Je bent meer dan slechts iemand met een handicap; je bent een mens met diverse talenten. Dit verdient een respectvolle en menswaardige benadering.”

Kan je ons een specifiek succesverhaal delen dat jouw stichting heeft bereikt en waar je bijzonder trots op bent?
“Het is eigenlijk een reeks aan succesverhalen. Een daarvan is dat ik in 2013 werd benaderd door de Hogeschool Utrecht om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek (Fit for the Future ) naar de fitheid van kinderen met een handicap. Binnen dit onderzoek promoveerde drs. Marleen Sol op haar onderzoek naar de effecten van mijn rolstoeltraining op fitheid en zelfvertrouwen bij rolstoelgebonden kinderen.”

“Het resultaat van dit onderzoek bevestigde wat we al vermoedden en met trots zagen in onze trainingen. Het bleek dat de kinderen die deelnamen aan onze rolstoeltrainingen niet alleen fysiek fitter werden, maar ook aanzienlijk meer zelfvertrouwen ontwikkelden en zelfstandiger werden. Het was een bevestiging van het positieve effect dat we dagelijks in de praktijk zagen en nu ook wetenschappelijk onderbouwd was.”

 

Welke toekomstige doelen heb je met jouw beweging?
“We onderzoeken momenteel hoe we mensen die bij ons trainingen hebben gevolgd kunnen opleiden tot trainers, om zo de positieve impact verder te verspreiden. Vervolgens hoop ik dat alle mensen die volgens onze methode getraind worden fungeren als ambassadeurs van toegankelijkheid en een verschuiving teweegbrengen in de normen rondom wat mogelijk is met een handicap en hoe men kijkt naar mensen met een handicap.”

Je bent initiatiefnemer van het WheelchairSkillsTeam. Het Wheelchair Skills Team biedt mensen met een beperking handvatten en training op hun weg naar een actiever en zelfstandiger leven.

Wat heeft jou gemotiveerd om rolstoelvaardigheidstrainingen te organiseren?
“Omdat ik zelf in een rolstoel zit, ligt dit natuurlijk dicht bij mijn persoonlijke ervaring. En zo ontstond het idee. De rolstoeltrainingen zie ik als een middel om de doelgroep te bereiken en hen te laten inzien dat ze meer kunnen dan ze denken. Het feit dat wij als trainers ook in een rolstoel zitten, creëert een ontspannen sfeer en schept vertrouwen.”

Wat hoop je hiermee te bereiken?
“Ik hoop te kunnen bereiken dat ‘gehandicapte’ mensen ontdekken dat ze meer potentie hebben dan vaak wordt aangenomen en ze daardoor ook zelf denken.”

Dit jaar organiseer je 3 Inspiratiedagen rondom kinderen en rolstoelvaardigheid. Op deze dagen ontmoeten kinderen, ouders, therapeuten en een aantal rolstoelfabrikanten- en leveranciers elkaar. 

Waarom is het belangrijk om deze dagen te organiseren?
“Deze dag is mede tot stand gekomen dankzij ons project met de ondersteuning van HandicapNL, genaamd Roll4Kids. Binnen Roll4Kids bezoeken we mytylscholen, waar we kinderen en therapeuten trainen en een rolstoelparcours achterlaten. We brengen therapeuten samen om gezamenlijk trainingen te geven. Tijdens deze evenementen creëren we waardevolle momenten waar ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan en ervaringen kunnen delen. De inspiratiedagen vormen eigenlijk een samensmelting van therapeutentrainingsdagen, ouderinformatiebijeenkomsten en gelegenheden voor kinderen om samen te komen en elkaar te ontmoeten.”

“Voor de kinderen is het een plezierige dag, terwijl ouders een perspectief krijgen voor de toekomst van hun eigen kinderen. Het samenbrengen van therapeuten, informatieve sessies voor ouders en gelegenheid voor kinderen om elkaar te ontmoeten dragen bij aan het verrijken van deze dagen en maken ze van onschatbare waarde.”

Deze dagen worden mede gesponsord door RevaMed. Ook is RevaMed actief aanwezig tijdens de Inspiratiedagen. Hoe ervaar je deze samenwerking?
“Ik vind het waanzinnig tof dat RevaMed betrokken is bij de Inspiratiedagen en een actieve rol speelt in het informeren van mensen, in dit geval ouders, kinderen en therapeuten.”

Hoe zijn deze dagen ontvangen door de alle partijen?
“Het is werkelijk prachtig om te zien hoe sommige kinderen in korte tijd helemaal opbloeien tijdens deze dag. Ze komen binnen als verlegen en onzeker, maar raken uiteindelijk niet uitgespeeld op het rolstoelparcours. Dit biedt ouders een geheel ander perspectief en inspireert hen om los te laten, de mogelijkheden te zien die er eigenlijk zijn. Voor de kinderen betekent het een enorme positieve impuls voor hun zelfvertrouwen en vaardigheden.”

“Tijdens het event kunnen ouders zelf ook het rolstoelparcours uitproberen om te ervaren hoe het is. Deze ervaring geeft hen meer inzicht in hoe zij hun kunt beter kunnen begeleiden en waar hun kind ‘tegen aan rolt’ . Bovendien merken we dat het de therapeuten ook ondersteunt wanneer zij het parcours afleggen, wat hun vermogen om hun cliënten te ondersteunen verder verrijkt.”

“Als ik terugkijk op het begin en reflecteer op waar we nu zijn, zie ik een prachtige beweging die in gang is gezet. In de kinderrevalidatie is er aanzienlijke vooruitgang geboekt in het besef dat kinderen veel meer kunnen dan aanvankelijk werd gedacht. Met alle liefde draag ik mijn steentje bij door mijn kennis over te dragen, met als uiteindelijk doel het welzijn van de doelgroep.”

“Ook de branche vervult een cruciale rol in deze ontwikkeling.  Het verheugt me te zien dat RevaMed het belang hiervan erkent en actief bijdraagt aan deze positieve ontwikkeling.”

 

 

 

RevaMed is importeur in hoogwaardige hulpmiddelen. Met ons brede assortiment exclusieve merken bieden we meer dan de standaard. Heeft een cliënt maatwerk nodig, dan gaan we samen op zoek naar een oplossing. We luisteren, geven onafhankelijk advies en stemmen het hulpmiddel tot in detail af. Jou in beweging brengen. En daarmee jouw cliënten. Dat is ons doel.

RevaMed | Gewoon bijzonder

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

We houden je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen en rondom RevaMed. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief!