Mobiliteitsklassen (MK5)

Het toenemende aantal obese patiënten vraagt van zorgverleners extra aandacht en ook voor de hulpmiddelen die je daarbij kunt inzetten.

Bij RevaMed sluiten we met toestemming van de ontwikkelaars (JJ Knibbe, NE Knibbe, LOCOmotion) aan bij de systematiek van de vijf mobiliteitsklassen (MK5).

De cliënt en zijn mobiliteit staan centraal bij het kiezen van het juiste hulpmiddel. Naarmate de cliënt minder mobiel is, wordt de vraag naar specifieke hulpmiddelen groter. Ook neemt de fysieke belasting bij de zorgverlener toe naarmate de mobiliteit afneemt bij de cliënt. In de MK5 worden cliënten op grond van hun functionele mobiliteit in vijf niveaus ingedeeld (A,B,C,D en E).

Voordelen voor adviseurs

 • Duidelijke classificatie met MK5 voor gestructureerd advies.
 • Breedspectrum obese hulpmiddelen voor gepersonaliseerd advies.


Voordelen voor zorgverleners

 • Vermindering fysieke belasting door afgestemde hulpmiddelen.
 • Breed assortiment voor cliënten op elk mobiliteitsniveau.


RevaMed biedt een uitgebreid assortiment aan HD hulpmiddelen welke per mobiliteitsklasse ingezet kunnen worden. Deze hulpmiddelen dragen bij aan de mobiliteit van de client, maar ook aan het verminderen van de fysieke belasting voor de zorgverlener.

Een helder overzicht, niet alleen voor adviseurs maar voor elke zorgverlener en cliënt.

Het copyright van de MK5 ligt bij LOCOmotion, zie voor meer informatie www.mobiliteitsklassen.nl

Mobiliteitsklasse A

Functionaliteit

 • Client is vrijwel zelfstandig en loopt wellicht met een wandelstok of rollator.
 • Client is zelfredzaam en kan zichzelf verzorgen en aankleden.
 • Het onderhouden van de mobiliteit is belangrijk voor zowel cliënt als zorgverlener.
 • Geen risico op fysieke overbelasting voor zorgverlener.

 

Mobiliteitsoplossing binnen RevaMed

 

Mobiliteitsklasse B

Functionaliteit

 • Cliënt is qua mobiliteit vrij zelfstandig maar niet in staat om transfers en ADL activiteiten zelfstandig uit te voeren en is hiermee afhankelijk van een zorgverlener.
 • Cliënt gebruikt een rollator of soortgelijk hulpmiddel.
 • Het onderhouden van de mobiliteit is belangrijk voor zowel cliënt als zorgverlener.
 • Geen risico op fysieke overbelasting voor zorgverlener.

 

Mobiliteitsoplossing binnen RevaMed

Mobiliteitsklasse C

Functionaliteit

 • Cliënt is qua mobiliteit in beperkte mate actief en niet in staat om transfers en ADL activiteiten zelfstandig uit te voeren en is hiermee afhankelijk van een zorgverlener.
 • Cliënt is (meestal) rolstoelgebonden en kan niet zelfstandig opstaan.
 • Fysieke belasting voor de zorgverlener is fysiek overbelastend. Het gebruikmaken van hulpmiddelen die de handelingen (deels) overnemen is nodig.
 • Het is voor zowel de cliënt als de zorgverlener belangrijk de resterende mogelijkheden te stimuleren en de achteruitgang in mobiliteit af te remmen.

 

Mobiliteitsoplossing binnen RevaMed

Mobiliteitsklasse D

Functionaliteit

 • Cliënt is qua mobiliteit vrij passief en niet in staat om transfers en ADL activiteiten zelfstandig uit te voeren.
 • Cliënt is rolstoelgebonden en kan zichzelf niet ondersteunen.
 • Cliënt kan niet staan zonder hulpmiddel en is volledig afhankelijk van een zorgverlener.
 • Fysieke belasting voor de zorgverlener is fysiek overbelastend. Het gebruikmaken van hulpmiddelen die de handelingen (grotendeels) overnemen is nodig.
 • Het onderhouden van lichaamsfuncties is belangrijk voor zowel cliënt als zorgverlener. Het voorkomen van complicaties van immobiliteit (zoals decubitus) is een extra aandachtspunt.

 

Mobiliteitsoplossing binnen RevaMed

Mobiliteitsklasse E

Functionaliteit

 • Cliënt is passief en niet in staat om transfers en ADL activiteiten zelfstandig uit te voeren
 • Cliënt is totaal afhankelijk van een zorgverlener. Fysieke belasting voor de zorgverlener is fysiek overbelastend.
 • Cliënt is mogelijk volledig bedlegerig en heeft vaak neiging tot stijfheid en contracturen.
 • Het verlenen van optimale zorg en het voorkómen of beperken van de complicaties van immobiliteit, zoals decubitus, staan op de voorgrond.

Mobiliteitsoplossing binnen RevaMed

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

We houden je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen en rondom RevaMed. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief!