Keuren en kalibreren


Goed onderhoud essentieel
Bij de inzet van medische meetapparatuur is nauwkeurigheid vereist. Om zeker te zijn dat de meting correct is, is periodiek onderhoud en kalibratie nodig. Een goedgekeurd weeginstrument is voor gebruik voorzien van een merkteken. Voor distributeurs van hulpmiddelen met ISO en HKZ kwaliteitssystemen, geldt een wettelijke plicht om de instrumenten periodiek te keuren. Deze regel is ook van toepassing op weegschalen.

Daarnaast vragen ook gebruikers om controle van de apparatuur. RevaMed Service & Onderhoud is specialist op dit terrein en kent alle bijzonderheden van de meest uiteenlopende weegwerktuigen. RevaMed is door het NMI erkend als keuringsinstantie en werkt samen met Verispect. Volgens artikel 7 van de metrologiewet zijn uitsluitend erkende instanties bevoegd om de verzegeling te verbreken en te herstellen. RevaMed werkt met RVA gecertificeerde gewichten conform de Nederlandse standaard.

Een goedgekeurde weegschaal voldoet gegarandeerd aan alle wettelijke normen. Na de keuring ontvangt de aanbieder een (digitaal of papieren) kalibratierapport.

Metrologiesymbool
Voor medische en andere toepassing binnen de Europese Unie, moet alle goedgekeurde weegapparatuur zichtbaar de vereiste metrologische merktekens en opschriften dragen.

Nauwkeurigheidsklasse
Nauwkeurigheidsklasse III staat voor de hoogste klasse in nauwkeurigheid. Hier heeft zuiver gewicht de hoogte prioriteit. Nauwkeurigheidsklasse IIII kent een ruimere tolerantie. Bij het wegen in de medische praktijk voor observatie, diagnose en medische behandelingen, geldt alleen Nauwkeurigheidsklasse III.

RevaMed helpt u graag met:

  • Advies en voorlichting meet- en weegapparatuur in uitgebreide zin.
  • Ondersteuning bij het inventariseren van het bestaande weegschalenpakket en beoordeling van de technische staat.
  • Keuren en kalibreren van meet- en weegapparatuur.
  • Onderhoud en reparatie op locatie van weegschalen met een weegbereik tot 300 kilo.
  • Onderhoud en reparatie bij RevaMed voor weegschalen met een weegbereik tot 500 kilo.
  • Opstellen actiepuntenlijst voor verder onderhoud door RevaMed en/of in samenwerking met uw technische dienst.

Voor het keuren en kalibreren van meet- en weeginstrumenten kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@revamed.com of bel naar +31 (0)88 – 1100 111.

Meer info over keuren en kalibreren van medische weegapparatuur

RevaMed | Easy to do business with


Contact opnemen?

Onze specialisten helpen u graag! Bel 088 - 1100 111 of mail ons op
info@revamed.com