Nieuwe opschriften m.b.t. aanduiding ijkklasse
Voor medische en andere toepassing binnen de Europese Unie, moet alle goedgekeurde weegapparatuur zichtbaar de vereiste metrologische merktekens en opschriften dragen. De eisen voor metrologische markeringen op het instrument zijn veranderd. Dit geldt ongeacht of uw goedkeuring heeft betrekking op 2009/23/EG of 2014/31/EU. De onderstaande voorbeelden tonen de belangrijkste verschillen: