Vergoedingen hulpmiddelen


RevaMed is een onafhankelijke importeur en levert kwalitatief hoogwaardige hulpmiddelen. Hieronder treft u een duidelijk overzicht van onze hulpmiddelen welke doorgaans gedeeltelijk of volledig worden vergoed via de Wmo, Wlz en Zorgverzekeraar (Zv). 

Wij hebben deze informatie zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.


WMO ( Wet maatschappelijke ondersteuning)

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015 (bron: rijksoverheid.nl). 

Iedere gemeente geeft invulling aan haar eigen Wmo-beleid en werkt met één of meerdere gecontracteerde leveranciers. Het assortiment kan per gemeente verschillen. 

Onderstaande hulpmiddelen worden doorgaans (gedeeltelijk) vergoed via de Wmo : 


ZV (zorgverzekeraar)

Met behulp van een medische verklaring van de behandelend arts kunt u of uw cliënten hulpmiddelen aanvragen die vergoed kunnen worden door de zorgverzekeraar. Vaak vergoedt de zorgverzekeraar slechts één product per categorie hulpmiddelen.

Onderstaande hulpmiddelen worden doorgaans (gedeeltelijk) vergoed via de zorgverzekeraar. 


WLZ (Wet langdurige zorg)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Via de Wet langdurige zorg krijgen mensen de zorg en hulpmiddelen die nodig zijn voor de aandoening of beperking wanneer zij binnen een instelling verblijven.

Onderstaande hulpmiddelen worden doorgaans (gedeeltelijk) vergoed via de Wlz:

De icoontjes zijn terug te vinden bij de betreffende producten op de portal.


Contact opnemen?

Onze specialisten helpen u graag! Bel 088 - 1100 111 of mail ons op
info@revamed.com