Medisch weegapparatuur

Goed onderhoud essentieel
Voor het nauwkeurig meten en wegen is het regelmatig onderhouden van meet- en weeginstrumenten belangrijk. In een aantal gevallen is het zelfs verplicht de apparatuur periodiek te keuren. Bij een keuring werken wij met RVA gecertificeerde gewichten. Na keuring ontvangt u een kalibratierapport.

RevaMed helpt u graag met

  • Advies en voorlichting meet- en weegapparatuur in uitgebreide zin.
  • Ondersteuning bij het inventariseren van het bestaande weegschalenpakket en beoordeling van de technische staat.
  • Keuren en kalibreren van meet- en weegapparatuur.
  • Onderhoud en reparatie op locatie van weegschalen met een weegbereik tot 300 kilo.
  • Onderhoud en reparatie bij RevaMed voor weegschalen met een weegbereik tot 500 kilo.
  • Opstellen actiepuntenlijst voor verder onderhoud door RevaMed en/of in samenwerking met uw technische dienst.

Voor het keuren en kalibreren van meet- en weeginstrumenten kunt u contact opnemen met onze Customer Service via info@revamed.com of bel naar +31 (0)88 – 1100 111.

Meer info over keuren en kalibreren van medische weegapparatuur

RevaMed | Easy to do business with