Keuren en kalibreren

Keuren en kalibreren
Bij de inzet van medische meetapparatuur is nauwkeurigheid vereist. Om zeker te zijn dat de meting correct is, is periodiek onderhoud en kalibratie nodig. Een goedgekeurd weeginstrument is voor gebruik voorzien van een merkteken. Voor distributeurs van hulpmiddelen met ISO en HKZ kwaliteitssystemen, geldt een wettelijke plicht om de instrumenten periodiek te keuren. Deze regel is ook van toepassing op weegschalen.

Daarnaast vragen ook gebruikers om controle van de apparatuur. RevaMed Service & Onderhoud is specialist op dit terrein en kent alle bijzonderheden van de meest uiteenlopende weegwerktuigen. RevaMed is door het NMI erkend als keuringsinstantie en werkt samen met Verispect.  Volgens artikel 7 van de metrologiewet zijn uitsluitend erkende instanties bevoegd om de verzegeling te verbreken en te herstellen. RevaMed werkt met RVA gecertificeerde gewichten conform de Nederlandse standaard.

Een goedgekeurde weegschaal voldoet gegarandeerd aan alle wettelijke normen. Na de keuring ontvangt de aanbieder een (digitaal of papieren) kalibratierapport.

Metrologiesymbool
Voor medische en andere toepassing binnen de Europese Unie, moet alle goedgekeurde weegapparatuur zichtbaar de vereiste metrologische merktekens en opschriften dragen.

Nauwkeurigheidsklasse
Nauwkeurigheidsklasse III staat voor de hoogste klasse in nauwkeurigheid. Hier heeft zuiver gewicht de hoogte prioriteit. Nauwkeurigheidsklasse IIII kent een ruimere tolerantie. Bij het wegen in de medische praktijk voor observatie, diagnose en medische behandelingen, geldt alleen Nauwkeurigheidsklasse III.

Meer informatie?
Bel 088–1100 111 of mail naar  info@RevaMed.com voor meer informatie over het keuren en kalibreren van weegschalen.