mvo

RevaMed | Maatschappelijk betrokken
Naast deze milieunorm wil RevaMed tevens haar maatschappelijke betrokkenheid kenbaar maken door al haar buitenlandse toeleveranciers o.a. te screenen op uitsluiting van kinderarbeid en duurzaam gebruik van grondstoffen. Ook de afvalstroom, voor het merendeel verpakkingsmaterialen zal op milieu verantwoorde wijze worden afgevoerd.


RevaMed | Milieubewust
We leven milieubewust, consumeren milieubewust, zijn milieubewust mobiel. Opdrachtgevers laten zich bij hun keuze voor een uitvoerder in toenemende mate leiden door kwalificaties ten aanzien van milieubewustheid en milieubewust handelen en werken. Om onze concurrentiepositie te verbeteren of op zijn minst te handhaven, is het dus noodzakelijk dat wij ten aanzien van milieubewustheid aan de hand van officiële, internationaal erkende normen kunnen kwalificeren.


RevaMed | Sociale innovatie
Al onze medewerkers zullen voortdurend gewezen worden op het belang van een goed functionerende milieuzorgsysteem.


RevaMed | Easy to do business with